products detail

产品详细

  • 商品名称: 异戊二烯

异戊二烯产品主要用作合成橡胶、共聚热塑性弹性体等高分子材料的单体以及用作医药、农药、香料等的原料。

                                            工业用异戊二烯质量指标

项  目

指  标

聚合级

化学级


    ≤≥≤≤≤≤≤≤≤≤≤ 外观


无机械杂质透明液体

色度(Hazen单位—铂-钴色号),                        

30

100

异戊二烯的质量分数,%                                   

99.5

98.5

异戊二烯二聚物的质量分数,%                   

0.2

水分的质量分数,%                            

0.02

0.03

TBC的质量分数,%                               

实测

环戊二烯含量,mg/kg                           

5

2-丁炔+2-甲基-1-丁烯-3-炔+1-戊炔含量,mg/kg  

50

间戊二烯含量,mg/kg                           

80

DMF含量,mg/kg                                  

10

硫含量,mg/kg                                 

5

羰基化合物含量,mg/kg                         

10

注1:TBC为4-(1,1-二甲基乙基)-1,2-苯二酚,也称对特丁基邻苯二酚。  

注2:DMF为二甲基甲酰胺(N,N-二甲基甲酰胺)。